Consultanta
in organizarea, gestionarea si participarea la procedurile de achizitii publice
Servicii de consultanta si reprezentare in domeniul achizitiilor publice
 • Consultanta inregistrare operator economic SICAP, obtinere certificate digital
 • Analiza documentatiei de atribuire si a criteriilor de eligibilitate
 • Intocmire si depunere in SICAP a solicitarilor de clarificari
 • Intocmire documente de calificare : formulare de calificare, acorduri de asociere, acorduri de subcontractare, etc.
 • Intocmire oferta financiara
 • Intocmire propunere tehnica
 • Elaborare raspunsuri pentru solicitarile de clarificari emise de autoritatile contractante
 • Depunerea si verificarea situatiilor de lucrari
 • Intocmire situatii de plata si NR-NCS
 • Mentinerea relatiilor cu autoritatile contractante in scopul preintampinarii problemelor ce pot aparea in desfasurarea contractelor
 • Consultanta si suport in vederea eliberarii diverselor autorizatii necesare in desfasurarea activitatilor in domeniul constructiilor, exploatarii de resurse, protectiei mediului, instalatiilor etc.